Inspire

mihmic:

🚬

mihmic:

🚬

(Source: kitty-en-classe, via yungchic)


fade to black.
novemberschopin:

(via January | Flickr - Photo Sharing!)
alively-death:

By


Mây vẽ hằng hà sa số lệ,
Là nguồn ly biệt giữa cô đơn.
Sao không tô điểm nên sương khói,
Trong cõi lòng tôi buổi chập chờn.

(Hàn Mặc Tử)

(Source: forgottenships, via soverypretty)

(Source: akosmajor.com, via erlkoenigs)

thefilmphotographydiary:

Rain watching by jeffreychung on Flickr.