Inspire

I'm inspire

Late summer afternoon in KL @cici1206. #InstaSize #Kluala Lumpur
New Klia2. Much better and bigger than before. Having unforgettable experience of flight here. ))
pournoirr:

fuck off w ur self promos on my pic smh

pournoirr:

fuck off w ur self promos on my pic smh

(via 87km)

lucbich:

Con người mà không chịu từ bỏ thứ gì, thì sẽ không có thành tựu gì. Một người, thứ có thể nắm bắt hy vọng chỉ có bản thân mình, thứ có thể từ bỏ hy vọng cũng chỉ có bản thân mình. Oán hận, đố kỵ chỉ khiến bản thân mất mát càng nhiều hơn. Cho dù thành hay bại, chúng ta đều có lý do để ngợi khen bản thân mình! Vấp ngã hay mất mát, đừng lo lắng, hãy đứng dậy tiếp tục đồng hành cùng mưa gió, hát vang và cất bước. Hãy lau sạch đôi mắt bạn, đừng để sợ hãi mê hoặc bản thân. Chỉ có trong tâm có  bờ, thì mới có thể có bến, mới có thể có thuyền, mới có thể có ngày mai.
[Phạn tâm Phật ngữ]

lucbich:

Con người mà không chịu từ bỏ thứ gì, thì sẽ không có thành tựu gì. Một người, thứ có thể nắm bắt hy vọng chỉ có bản thân mình, thứ có thể từ bỏ hy vọng cũng chỉ có bản thân mình. Oán hận, đố kỵ chỉ khiến bản thân mất mát càng nhiều hơn. Cho dù thành hay bại, chúng ta đều có lý do để ngợi khen bản thân mình! Vấp ngã hay mất mát, đừng lo lắng, hãy đứng dậy tiếp tục đồng hành cùng mưa gió, hát vang và cất bước. Hãy lau sạch đôi mắt bạn, đừng để sợ hãi mê hoặc bản thân. Chỉ có trong tâm có  bờ, thì mới có thể có bến, mới có thể có thuyền, mới có thể có ngày mai.

[Phạn tâm Phật ngữ]

dreams-of-japan:

寺内町散歩 by mako_peko on Flickr.
tinhyeuhetpin:

something-about-april:

Bánh tráng chợ chiều thần thánh
#vscocam #foodporn #saa #yumyum

Thèm vật

tinhyeuhetpin:

something-about-april:

Bánh tráng chợ chiều thần thánh
#vscocam #foodporn #saa #yumyum

Thèm vật

“You have listened to fears, child,” said Aslan. “Come, let me breathe on you. Forget them. Are you brave again?”

—   C.S. Lewis, Prince Caspian  (via sweetsafehavenofmine)

(Source: favoredgrace, via strangersinastrangeland)

stunningpicture:

Chinese doctors bowing down to a 11 year old boy diagnosed with brain cancer who managed to save several lives by donating his organs to the hospital he was being treated in shortly before his death.

stunningpicture:

Chinese doctors bowing down to a 11 year old boy diagnosed with brain cancer who managed to save several lives by donating his organs to the hospital he was being treated in shortly before his death.

(via shinzikeu)

maako:

Sweet legs by Ali Llop on Flickr.

maako:

Sweet legs by Ali Llop on Flickr.

(via bonguri)

millayvintage:

(via millay vintage blog)
Monday Musing | Beyonce | Millay Vintage Blog
+ www.blog.millayvintage.com

millayvintage:

(via millay vintage blog)

Monday Musing | Beyonce | Millay Vintage Blog

+ www.blog.millayvintage.com

(via thestorycanresume)


nature & vintage blog

(Source: soulli, via waretote)