Inspire

I'm inspire

thefilmphotographydiary:

Rain watching by jeffreychung on Flickr.
soltreis:

minute bonfire

soltreis:

minute bonfire

花開與花落, 流水送流年。 Hoa khai dữ hoa lạc, Lưu thuỷ tống lưu niên.

iamthewoodendoors:

A R I E N - September, 2013

Website

(via tinhyeuhetpin)

melancholic-wallflower:

Studio Ghibli Films: 3840 x 1080

(via narthnah22)

studiioghibli:

Porco Rosso + The Children

(via narthnah22)

“There is no shame in being hungry for another person. There is no shame in wanting very much to share your life with somebody.”

—   Augusten Burroughs (via quotethat)

(via narthnah22)

Late summer afternoon in KL @cici1206. #InstaSize #Kluala Lumpur
New Klia2. Much better and bigger than before. Having unforgettable experience of flight here. ))
pournoirr:

fuck off w ur self promos on my pic smh

pournoirr:

fuck off w ur self promos on my pic smh

(via 87km)

lucbich:

Con người mà không chịu từ bỏ thứ gì, thì sẽ không có thành tựu gì. Một người, thứ có thể nắm bắt hy vọng chỉ có bản thân mình, thứ có thể từ bỏ hy vọng cũng chỉ có bản thân mình. Oán hận, đố kỵ chỉ khiến bản thân mất mát càng nhiều hơn. Cho dù thành hay bại, chúng ta đều có lý do để ngợi khen bản thân mình! Vấp ngã hay mất mát, đừng lo lắng, hãy đứng dậy tiếp tục đồng hành cùng mưa gió, hát vang và cất bước. Hãy lau sạch đôi mắt bạn, đừng để sợ hãi mê hoặc bản thân. Chỉ có trong tâm có  bờ, thì mới có thể có bến, mới có thể có thuyền, mới có thể có ngày mai.
[Phạn tâm Phật ngữ]

lucbich:

Con người mà không chịu từ bỏ thứ gì, thì sẽ không có thành tựu gì. Một người, thứ có thể nắm bắt hy vọng chỉ có bản thân mình, thứ có thể từ bỏ hy vọng cũng chỉ có bản thân mình. Oán hận, đố kỵ chỉ khiến bản thân mất mát càng nhiều hơn. Cho dù thành hay bại, chúng ta đều có lý do để ngợi khen bản thân mình! Vấp ngã hay mất mát, đừng lo lắng, hãy đứng dậy tiếp tục đồng hành cùng mưa gió, hát vang và cất bước. Hãy lau sạch đôi mắt bạn, đừng để sợ hãi mê hoặc bản thân. Chỉ có trong tâm có  bờ, thì mới có thể có bến, mới có thể có thuyền, mới có thể có ngày mai.

[Phạn tâm Phật ngữ]